Beste leden van Kampenion,
 
Op dinsdag 19 maart wordt vanaf 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering over het jaar 2012 gehouden. Hierbij wil ik alle leden uitnodigen om deze vergadering bij te wonen. Als het goed is hebben alle leden per e-mail een uitnodiging ontvangen. Tijdens deze vergadering zullen wij o.a. terugblikken op het jaar 2012.

Wij hopen velen van jullie te mogen ontvangen,

Gertjan Wessels