Eind 2006 ben ik benaderd voor de functie als voorzitter van Kampenion. Ik voelde me vereerd en in maart 2007 mocht ik met de figuurlijke scepter zwaaien. Figuurlijk, aangezien mijn voorganger de bestuurs-hamer nog steeds niet heeft overhandigd.

In de jaren die hierop volgden is de club redelijk stabiel gebleven. Het ledenaantal schommelde tussen de 70 en 90,financieel bleven wij gezond en op sportief gebied is het niveau langzamerhand omhoog gegaan. Met zelfs als hoogtepunt het laatste seizoen. Drie jeugdteams die landelijk spelen. En bij de senioren ook drie teams die de regionale competitie achter zich gelaten hadden. Kortom een succesvol slot zou je kunnen zeggen.

Wat betreft de huisvesting zijn wij er ook op vooruit gegaan. We hadden onze eigen zaal/ deel van de sporthal maar het was allemaal behoorlijk verouderd. Doordat de hal werd verkocht en we te maken kregen met een nieuwe eigenaar veranderde er voor ons weer van alles. Uiteindelijk kunnen we na een lastige opstartfase concluderen dat we het goed hebben. Een mooie zaal, een eigen kantine, goede verstandhouding met de buren. Kortom; Kampenion is een gezellige, financieel gezonde, sportief succesvolle club met een positieve uitstraling naar buiten toe.

Als voorzitter mocht ik deelgenoot zijn in deze mooie momenten. Samen met de bestuursleden van toen en nu en alle vrijwilligers van de afgelopen zeven jaar, hebben we gewerkt aan een nieuwe beleidsvoering en de uitvoering hiervan. Ik heb hiervan kunnen en mogen genieten.

Vele memorabele gebeurtenissen blijven hangen na zeven jaar als voorzitter gediend te hebben. We denken hierbij aan verschillende geboortes van “toekomstige leden” en helaas ook het wegvallen van oud-leden, de verbouwing van de sporthal, de verschillende kampioenschappen, de 40e verjaardag van de club, het verdwijnen van de Skoever en de intrede van een goed in elkaar gezette website, een nieuw technisch beleidsplan, de vele sponsoracties en ledenwerfacties. Bestuursleden die gingen maar ook weer kwamen. Kortom, er is een heleboel gebeurd in de afgelopen jaren.

Ik mag terugkijken op een geweldige periode in het bestuur van de club. Toch neem ik afscheid. Na zeven jaar is het tijd voor vernieuwing. Nu hopen we dat we snel een nieuwe voorzitter mogen begroeten. Voorlopig zal deze taak overgenomen worden door de vice-voorzitter Marco Ilbrink.

Ik wil jullie bedanken voor de steun en het vertrouwen in mij als voorzitter in de afgelopen zeven jaar.

Gerben Wolterink