FacebookTwitterYoutube
Sport Europe


Deze week spelen de senioren- en jeugdteams van Kampenion de laatste competitiewedstrijden. Maar de leden van de Technische Commissie (TC) en de beide wedstrijdsecretarissen zijn voorzichtig aan al bezig met het komende seizoen, de voorjaarscompetitie 2010.

In deze korte bijdrage lees je daarover iets meer.

In de komende voorjaarscompetitie kent de afdeling Oost zoveel mogelijk poules van 8 teams. Dit moet vooral als antwoord worden gezien op de roep van menig tafeltennisser dat de competitie zo kort duurt. Een poule van 8 teams betekent ten opzichte van een poule van 6 teams dat er vier competitiewedstrijden meer worden gespeeld, namelijk veertien in plaats van tien wedstrijden.

De beide wedstrijdsecretarissen hebben de huidige competitiespelers via email geattendeerd op het nieuwe seizoen en hen de vraag voorgelegd of zij ook het komend seizoen weer competitie willen spelen. Als je niet reageert, dan wordt ervan uitgegaan dat je ook het komend seizoen weer competitie speelt. Je dient uiterlijk vrijdag 27 november as. te reageren in het geval je van plan bent te stoppen of andere belangrijke mededelingen hebt.
Ook eventuele wensen kunnen worden aangegeven.

Ook zij die nu nog geen competitie spelen, maar dat komend seizoen wel willen doen, dienen dat uiterlijk vrijdag 27 november as. door te geven.
De seniorenleden dienen zich te wenden tot Ralph Trip en de jeugdleden dienen zich te wenden tot hun trainer. Dit is normaal gesproken Simon van der Woude, maar vanwege zijn 'huwelijksreis' wordt hij woensdagavond vervangen door Ralph Trip. Het aanmelden kun je doen via de brief die op de training is uitgereikt. Eventueel kun je je ook bij Jan Ringenier als competitiespeler aanmelden. Ben je die brief kwijt, of heb je die niet ontvangen, dan kun je je ook telefonisch of via email als competitiespeler aanmelden.

Ook de deelnemers aan Jeugd In Beweging (JIB) die enthousiast zijn geworden over de tafeltennissport, die lid willen worden en direct competitie willen spelen, kunnen dat laten weten. Trainer Ralph Trip besteedt hier tijdens de laatste bijeenkomst JIB, komende woensdagmiddag, aandacht aan.
De enthousiaste JIB-ers kunnen dit - ook weer uiterlijk vrijdag 27 november as. - kenbaar maken aan Ralph Trip.

Voor de goede orde, het is een misverstand om te denken dat je goed moet kunnen tafeltennissen voordat je competitie kunt gaan spelen. Van competitie spelen word je juist een betere tafeltennisser!

In het geval er oudere jeugdleden - bijvoorbeeld 16 jaar en ouder - zijn die ook bij de senioren willen gaan spelen - ook al gaat dat in eerste instantie nog om een beperkt aantal wedstrijden - dan kunnen zij dat ook doorgeven.

Het spreekt voor zich dat de leden van de TC en de beide wedstrijdsecretarissen het leuk zouden vinden als zich nieuwe competitiespelers zouden aanmelden.

Op maandag 30 november as. komen de leden van de TC en de beide wedstrijdsecretarissen bij elkaar om de teams voor het komend seizoen in te delen.


De leden van de TC: Sebastiaan Doorn, Harmen Kramer en Marcel Makkink
Ralph Trip, wedstrijdsecretaris senioren en Jan Ringenier, wedstrijdsecretaris jeugd
 

Plaats reactieZet het plaatje in elkaar