Op zaterdag 12 september werd in Kampen een Mini Olympiade gehouden voor sporters uit Meinerzhagen, Soest (beide Duitsland), Pápa (Hongarije) en Kampen. Meinerzhagen, Soest en Pápa zijn drie van de vier partnersteden van de gemeente Kampen. De vierde – Eilat (Israël) – moest verstek laten gaan. De volgende sporten stonden op het programma: basketbal, schaken, tennis, zwemmen en tafeltennis. Ik beperk me hier verder tot het tafeltennistoernooi.

Even voor tienen opende ondergetekende het woord. Hij begroette de deelnemers in het Duits en de Hongaarse Eszter Dudás, die naast Hongaars ook Duits, Engels en Nederlands (!) spreekt, vertaalde dit in het Hongaars. Nadat de dagindeling was bekendgemaakt, kon het toernooi beginnen. Er hadden zich 22 deelnemers ingeschreven: 5 uit Meinerzhagen, 5 uit Pápa en 12 van Kampenion, oftewel 9 meisjes en 13 jongens. In overleg met toernooideskundige Ralph Trip was gekozen voor een opzet waarbij iedere deelnemer veel zou spelen. Ralph verzorgde de toernooischema’s die er weer prima uitzagen. De 1e ronde zou worden gebruikt om een schifting aan te brengen waarna iedere speler zo ongeveer op zijn of haar niveau verder zou spelen. De nummers 1 en 2 gingen naar de A-groep, de nummers 3 en 4 naar de B-groep en de nummers 5 en 6 naar de C-groep. Per groep waren drie prijzen te verdelen. Omdat het om een gemengd toernooi ging, hadden wij ook een prijs voor het beste meisje. Want natuurlijk (!?!) was de kans klein dat een meisje het toernooi zou gaan winnen. Verder waren er nog prijzen voor het beste buitenlandse meisje en de beste buitenlandse jongen.

De 22 spelers werden verdeeld over vier poules van respectievelijk 6 en 5 spelers. De eindstanden in de poules luidden:
Poule 1 Poule 2 Poule 3 Poule 4
Brigitta Bálint Robin Makkink Guido Wessels Pascal Bruins
Chiel ten Brinke Ildikó Gyökös Petronella Szalai Márk Bánhadi
Renate Scheper Bertin Bos Mattias Beimers Gert-Jan de Lange
Dániel Horváth Remco Stremmelaar Danny Bruins Niek ten Brinke
Nele Heiche Anna Lena Herten Alizée Quincerot Mara Hahn
Ruud van de kerkhof     Sarah Gossen

Na de 1e ronde gebruikten we gezamenlijk – spelers, begeleiders, organisatoren en helpers – de maaltijd. Alice had voor soep, broodjes, beleg en wat te drinken gezorgd wat (letterlijk en figuurlijk) goed in de smaak viel.

Na de lunchpauze vervolgden we het toernooi. De spelers die doorgingen naar de C-groep – 6 in getal – speelden een zeskamp. Helaas kwamen alle vijf Duitse meisjes in de C-groep terecht waardoor die veel weg had van de Open Duitse Kampioenschappen voor meisjes als Ruud van de Kerkhof tenminste niet in deze groep was terechtgekomen. Natuurlijk speelden de zes nu op hun niveau, maar ik had niet kunnen vermoeden dat alle vijf Duitse meisjes tegen elkaar zouden komen te spelen. Gelukkig zaten zij daar zelf helemaal niet mee.
De uitslag van de zeskamp – en dus de C-groep – luidt als volgt:
1. Alizée Quincerot
2. Mara Hahn
3. Nele Heiche
4. Sarah Gossen
5. Ruud van de Kerkhof
6. Anna-Lena Herten

In de B-groep werden de 8 spelers verdeeld over twee poules van 4. De wedstrijden verliepen qua uitslagen zo ongeveer volgens verwachting. De eindstanden van de poules zien er als volgt uit:
B1                                                 B2
1. Gert-Jan de Lange                    1. Mattias Beimers
2. Renate Scheper                        2. Bertin Bos
3. Danny Bruins                             3. Niek ten Brinke
4. Remco Stremmelaar                  4. Dániel Horváth

De nummers 1 en 2 plaatsten zich voor de halve finales en de nummers 3 en 4 speelden verder om de plaatsen 5 t/m 8. In de ene halve was Mattias Beimers met 3 – 0 te sterk voor Renate Scheper. De andere was spannender. Bertin Bos (3e klasser) gaf Gert-Jan de Lange (1e klasser) prima partij. Uiteindelijk trok Gert-Jan de beslissende 5e game ruim naar zich toe.
De wedstrijd om de 3e plaats ging tussen de teamgenoten Bertin Bos en Renate Scheper. Bertin nam een 2 – 0 voorsprong, maar Renate vocht zich sterk terug en won de derde en vierde game. Waarschijnlijk had die inhaalslag Renate toch de nodige energie gekost, want in de beslissende vijfde game was Bertin duidelijk de sterkste. En dus legde Bertin beslag op de 3e prijs in de B-groep.
De finale ging tussen de 1e klassers Mattias Beimers en Gert-Jan de Lange. En ook deze wedstrijd ging over de volle vijf games. Hier was het Gert-Jan die in de beslissende game afstand wist te nemen waardoor hij de B-groep op zijn naam wist te schrijven.

De volledige uitslag van de B-groep luidt als volgt:
1. Gert-Jan de Lange
2. Mattias Beimers
3. Bertin Bos
4. Renate Scheper
5. Niek ten Brinke
6. Danny Bruins
7. Dániel Horváth
8. Remco Stremmelaar

En dan de A-groep waarin de beste 8 spelers van de dag uitkwamen. Net als in de B-groep werden de 8 spelers over twee poules van 4 verdeeld. De uitslag van de 1e ronde had tot gevolg dat de drie Hongaarse meisjes in één poule terechtkwamen, samen met Pascal Bruins. In de andere poule zaten drie spelers van Kampenion en de Hongaarse Márk Bánhadi. In poule A1 was Brigitta Bálint duidelijk te sterk voor de andere spelers. Pascal Bruins eindigde knap als tweede door twee van de drie Hongaarse meisjes achter zich te houden. En dus plaatsten Brigitta en Pascal zich voor de halve finales. Poule A2 was heel spannend. Aan het eind namelijk hadden Chiel ten Brinke, Márk Bánhadi en Guido Wessels ieder twee partijen gewonnen. We zagen weer eens dat sommige spelers elkaar qua spel minder liggen wat toch verrassende partijen oplevert. Maar dat maakt tafeltennis juist zo leuk; het is geen wiskunde. Na het tellen van de gewonnen games bleek dat Márk (1) en Guido (2) zich hadden geplaatst voor de halve finales. Chiel kwam één game te kort.
De eindstanden van de poules zien er als volgt uit:
A1                                            A2
1. Brigitta Bálint                        1. Márk Bánhadi
2. Pascal Bruins                        2. Guido Wessels
3. Petronella Szalai                   3. Chiel ten Brinke
4. Ildikó Gyökös                        4. Robin Makkink

Ook hier plaatsten de nummers 1 en 2 zich voor de halve finales en speelden de nummers 3 en 4 verder om de plaatsen 5 t/m 8. Dat betekende dat we twee Hongaars-Nederlandse ontmoetingen te zien kregen in de halve finales: Brigitta Bálint – Guido Wessels en Márk Bánhadi – Pascal Bruins.
Brigitta, die in het toernooi al een prima indruk had gemaakt, had niet al te veel moeite met Guido. Niet dat Guido slecht stond te spelen – integendeel – maar Brigitta was gewoon te sterk. Zij beschikt over een prima techniek en een goede forehand en backhand. Gezien de wedstrijden die zij gespeeld heeft, is zij dan ook de terechte finaliste.
In de andere halve finale moest Pascal zien voor de tweede maal deze dag van Márk te winnen. In de 1e ronde bleek Pascal overtuigend met 3 – 1 te sterk. Nu ging echter de eerste game direct vrij ruim naar Márk. Maar mede door wat nuttige tips kwam Pascal sterk terug. De tweede game ging nog moeizaam, maar de derde en vierde game won Pascal overtuigend.
Dat betekende dat zowel de finale als de wedstrijd om de 3e plaats opnieuw twee Hongaars-Nederlandse ontmoetingen opleverden. In de wedstrijd om de 3e plaats maakten Guido Wessels en Márk Bánhadi er een heel mooie wedstrijd van. En uiteraard werd die pas in de vijfde game beslist. Guido, die duidelijk aan het eind van zijn Latijn was, kon in die game onvoldoende tegenstand bieden waardoor Márk beslag wist te leggen op de 3e plaats.
Bij de finale was het de vraag of Pascal Brigitta de eerste nederlaag van het toernooi zou kunnen toebrengen. Pascal – die net als Brigitta aan een sterk toernooi bezig was – speelde bijzonder sterk, maar zijn tegenstandster had meestal het antwoord op de aanval van Pascal, als zij al niet zelf als eerste kwam. Verdedigend stak het spel van Pascal ook goed in elkaar, maar toch moest hij zich in drie games gewonnen geven, ook al sleepte hij er in twee games een verlenging uit. Ik gaf het al aan, Brigitta is een prima speelster. En zij is dan ook de terechte winnaar van het tafeltennistoernooi van de Mini Olympiade Kampen 2009. Zij liet daarmee tevens zien dat het niet nodig is om bij de Mini Olympiade die jaarlijks in Pápa wordt gehouden, de meisjes en jongens gescheiden te houden. Nou vooruit, alleen in de douches dan.

De volledige uitslag van de A-groep luidt als volgt:
1. Brigitta Bálint
2. Pascal Bruins
3. Márk Bánhadi
4. Guido Wessels
5. Petronella Szalai
6. Ildikó Gyökös
7. Robin Makkink
8. Chiel ten Brinke

Na afloop reikten voorzitter Gerben Wolterink, Jentine Ringenier en ondergetekende de prijzen uit. ‘Grootverdiener’ was Brigitta Bálint die met liefst drie prijzen naar huis ging: 1e prijs A-groep, nr. 1 bij de meisjes en het beste buitenlandse meisje. Márk Bánhadi nam twee prijzen mee terug. Naast de 3e prijs in de A-groep was hij namelijk ook de beste buitenlandse jongen.

Zo kwam er een eind aan een geslaagd tafeltennistoernooi. Tenslotte wil ik iedereen bedanken die het toernooi mede tot een succes heeft gemaakt: de deelnemers, de helpers in de zaal, degenen achter de bar en in de keuken en de fotografen. Hartelijk bedankt.

Vanaf 18.30 uur werd het sportweekend in en bij Myosotis afgesloten met een barbecue. Ook dit was prima verzorgd en ook dit was zeer geslaagd. De Duitse gasten uit Meinerzhagen en Soest vertrokken bijna aan het eind van de barbecue weer richting Duitsland. Tegen 21.00 á 21.30 uur gingen de anderen – Hongaren en Kampenaren - (zoals dat zo mooi heet) moe maar voldaan naar huis. Alhoewel, volgens mij was er een groepje dat nog de moeite nam om te gaan stappen. Dat – of beter: de gevolgen daarvan - meende ik namelijk de andere morgen op het Burgemeester Berghuisplein te kunnen waarnemen toen we onze Hongaarse gasten rond 9.30 uur uitzwaaiden.

Een laatste woord van dank is bestemd voor de gastgezinnen en de organisatoren van Stichting Kampen Internationaal. Zonder hun bijdrage had de Mini Olympiade Kampen 2009 geen doorgang kunnen vinden.

De reacties aan het eind van dit sportweekend gehoord hebbende, denk ik dat de kans zeer reëel is dat deze Mini Olympiade in Kampen een vervolg zal krijgen. Daarover volgt te zijner tijd wel duidelijkheid.


Mede namens Gerard Wessels,
Jan Ringenier
Kampenion

PICT0001