Op maandag 30 november jl. zijn de leden van de Technische Commissie (Harnen Kramer en Marcel Makkink) en de beide wedstrijdsecretarissen (Ralph Trip en Jan Ringenier) weer bij elkaar geweest om zich te buigen over de teamindeling voor het nieuwe seizoen.
Het zal je niet verwonderen dat wij er ook ditmaal weer zijn uitgekomen.

Kampenion schrijft voor de komende voorjaarscompetitie 8 seniorenteams in en 6 jeugdteams. Het aantal seniorenteams is gelijk gebleven, maar we konden wel een extra jeugdteam inschrijven.
Van de seniorenteams spelen 6 teams hun thuiswedstrijden op vrijdagavond en twee teams op dindagavond. De competitieleiders zijn verzocht de beide dinsdagteams hun thuiswedstrijden tegelijk te laten afwerken. Ten aanzien van de zes vrijdagteams is verzocht om telkens drie teams tegelijk thuis te laten spelen met zoveel mogelijk in een wisselende samenstelling. Gezien de ruimte is het namelijk geen doen om zes teams tegelijk thuis te laten spelen.

De leden van Kampenion zijn al via email geinformeerd over de teamindeling.
Die teamindeling is elders op de website te lezen; zowel onder Verenigingsinformatie (totaaloverzicht) als onder Teams (ieder team afzonderlijk).


Namens de TC en de wedstrijdsecretaris jeugd,

Jan Ringenier,
wedstrijdsecretaris senioren
Kampenion