In het weekend van zaterdag 25 en zondag 26 mei werden in het Deltion College in Zwolle de Afdelingskampioenschappen (AK) Oost gehouden. Op zaterdag werd de arena bevolkt door de jeugdspelers en zondag door de senioren. De organisatie was opnieuw in handen van Smash '70 uit Hattem. Hoewel ik vanuit de deelnemers en begeleiders weinig tot geen informatie heb doorgekregen, wil ik toch enige aandacht aan dit AK besteden, omdat ik vind dat daarover geen informatie op de website mag ontbreken. Voor de informatie heb ik geput uit de website van de organiserende vereniging Smash '70.

 

 


Allereerst de zaterdag.
De jeugdspelers kwamen in hun competitieklasse (voorjaar 2013) uit. De volgende spelers vielen in de prijzen:
Enkelspel
Landelijk C
2e prijs: Wiebren van de Schootbrugge (Kampenion/Wezep) 

1e klasse
1e prijs: Eljakim Doorneweerd (Kampenion/Wezep)
4e prijs: Thomas Niemeijer (Kampenion)

Dubbelspel:
Landelijk A/B
3e prijs: Gert-Jan de Lange en Guido Wessels (Kampenion)

Landelijk C
3e prijs: Eljakim Doorneweerd en Wiebren van de Schootbrugge (Kampenion/Wezep)
4e prijs: Bertin Bos en Wim Tillema (Kampenion)

1e klasse
2e prijs: Danny Bruins en Thomas Niemeijer (Kampenion)


Dan de zondag.
Ook de senioren kwamen in de competitieklasse (voorjaar 2013) uit.
Helaas wist slechts één speler in de prijzen te vallen, maar dan wel direct tweemaal:
Enkelspel:
3e klasse
1e prijs: Freek Dekker (Kampenion/Nevanco)

Dubbelspel:
3e klasse
3e prijs: Freek Dekker en Mike Klok (Kampenion/Nevanco/Wezep)

De overige deelnemers vielen net of ruim buiten de prijzen.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!

Tenslotte bedank ik de vereniging Smash '70 uit Hattem voor het feit dat zij dit jaar opnieuw voor de organisatie heeft willen tekenen. En geloof maar dat daar heel wat voorbereidingstijd aan is voorafgegaan. Chapeau!


Met sportieve groet,

Jan Ringenier,
wedstrijdsecretariaat
Kampenion