FacebookTwitterYoutube
Sport Europe


Leek het er lange tijd en zelfs helemaal naar uit te zien dat er in het begin van 2005 geen Regiokampioenschappen in de Regio Zwolle zouden worden gehouden, inmiddels zijn er serieuze berichten dat die kampioenschappen weliswaar in een andere vorm- doorgang zullen vinden.

Het valt niet mee om de Regiokampioenschappen te organiseren. Er komt nogal wat bij kijken. Natuurlijk moet er een goede accommodatie beschikbaar zijn. Liefst één waarin je het kampioenschap van de senioren en de jeugd in één keer dus op dezelfde dag- kunt onderbrengen. Dan moet je zorgen voor voldoende tafels. En natuurlijk vergt het de nodige voorbereiding en voorbereidingsstijd. En op de dag zelf moeten er voldoende officials rondlopen om e.e.a. in goede banen te leiden.
Dit alles heeft er vrijwel zeker voor gezorgd dat er zich geen enkele vereniging heeft gemeld om de Regiokampioenschappen te organiseren. Be Quick 62 en Flits hebben nog wel een poging ondernomen, maar zij hadden graag de kampioenschappen voor de jeugd op een zaterdag willen organiseren en die van de senioren op een zondag; beide toernooien dus in het zelfde weekend. Het afdelingsbestuur wees echter op afspraken uit het verleden dat dit niet is toegestaan.

Op een voorzittersoverleg in de Regio Zwolle is naar voren gekomen dat de verenigingen het zeer zouden betreuren als de Regiokampioenschappen geen doorgang zouden vinden. Er is daarom gezocht naar een oplossing.
Die oplossing zou er als volgt kunnen uitzien:
De Regiokampioenschappen worden niet centraal georganiseerd, maar in eerste instantie decentraal, dus bij verschillende verenigingen. Na de eerste ronde worden op een tweede dag mogelijk centraal- de finalerondes gehouden.

Voor diegenen die al wat langer tafeltennissen: het lijkt dus een beetje op de vroegere meerkampen bij de senioren.
Verenigingen zijn gevraagd om de speelzaal beschikbaar te stellen, één of meerdere officials te leveren en een functionaris die bereid is e.e.a. mede voor te bereiden.

Kampenion heeft inmiddels laten weten de zaal beschikbaar te willen stellen en officials te leveren. Verder heeft bestuurslid Marco Ilbrink zich bereid verklaard mee te helpen bij de voorbereidingen.

Zoals altijd worden de Regiokampioenschappen in januari gehouden en vrijwel zeker in de weken 2 en 3. In ieder geval voor de jeugd, omdat de landelijke competitie al weer op zaterdag 22 januari 2005 begint.

Natuurlijk is het een goede zaak als de Regiokampioenschappen gewoon doorgaan. Zoveel toernooien worden er immers niet gehouden. En vooral voor de jeugd is zoiets toch altijd een hele belevenis waar de jeugdleden beter van worden.
Bovendien worden er in mei 2005 ook nog eens Afdelingskampioenschappen gehouden. Aan die kampioenschappen mogen in ieder geval de finalisten van de Regiokampioenschappen meedoen. Maar ja, dan moeten er dus wel Regiokampioenschappen worden gehouden.

Het leek me goed om deze informatie op de website te plaatsen.

Jan Ringenier
wedstrijdsecretariaat
ttv Kampenion