Het lijkt nog ver weg, maar het duurt niet zo heel lang meer voordat de Regiokampioenschappen Zwolle worden gehouden. Kort geleden is namelijk bekend geworden dat Tafeltennis Zwolle deze Regiokampioenschappen gaat organiseren en wel op zaterdag 17 januari as.

Plaats van handelen: Sporthal Deltion College, Mozartlaan 15 oost (gebouw bruin), 8031 AA Zwolle.
De Kampioenschappen beginnen 's morgens om 9.30 uur en de verwachting is dat tegen 17.00 uur de laatste bal is geslagen.

Er wordt een enkel- en dubbeltoernooi gespeeld.
De jeugd speelt - in afwijking van voorgaande jaren - in de licentieklasse, net als de senioren.

Heb je belangstelling om mee te doen, geef je dan op bij Ralph Trip (senioren) of bij Jan (jeugd). Eventueel mag je je opgeven via het prikbord in de kleine speelzaal in de hal.
Belangrijk: ook (jeugd)leden die geen competitie spelen, kunnen zich opgeven!
De kosten van deelname bedragen ¬ 7,50 per persoon.
Weet je je licentie niet, laat dat dan maar open; daar komen wij wel uit.
De inschrijving sluit bij de organisatie op woensdag 24 december as. Wij stellen voor dat een ieder zich uiterlijk zaterdag 20 december as. bij ons heeft aangemeld.
Deze informatie is inmiddels ook via email verspreid.

Wij gaan ons best doen om weer zoveel mogelijk gezamenlijk naar Zwolle af te reizen en weer terug. Daarover informeren wij de uiteindelijke deelnemers nog. De senior deelnemers vragen wij dan ook vriendelijk om zich die zaterdag als chauffeur beschikbaar te stellen. Zonodig doen wij een aanvullend beroep op de ouders van jeugdleden.

Tenslotte spreken wij onze erkentelijkheid uit aan Tafeltennis Zwolle dat zij de organisatie van de altijd gewilde Regiokampioenschappen op zich neemt. Klasse!

De beide wedstrijdsecretarissen,
Ralph Trip en Jan Ringenier