FacebookTwitterYoutube
Sport Europe


Vooruitlopend op een algeheel lijmverbod heeft de NTTB besloten met ingang van 15 september jl. een lijmverbod in te stellen in sportaccommodaties waar wordt getafeltennist. Tot het algehele lijmverbod mag nog wel 'buiten' de sportaccommodatie worden gelijmd en dus ook thuis.

Het bestuur van Kampenion heeft als verwacht besloten uitvoering te geven aan het lijmverbod van de NTTB. In sporthal De Maten mag dus niet meer worden gelijmd. In de sporthal hangt een aantal affiches over het lijmverbod.

Hieronder leest u de tekst van het bericht dat de NTTB heeft verspreid.

BESLUIT VAN HET HOOFDBESTUUR

naar aanleiding van het besluit van de ITTF rond lijmen.

Aan alle deelnemers aan competitiewedstrijden en toernooien binnen de NTTB.

Tijdens de Wereldkampioenschappen in mei 2007 heeft de ITTF besloten dat lijmen die schadelijke vluchtige bestanddelen bevatten met onmiddellijke ingang niet langer goedgekeurd zijn. Alle goedkeuringen van lijm zijn vanaf mei 2007 ingetrokken. In de bijlage treft u de officiële tekst aan van de ITTF. Ook de Nederlandse vertaling van deze officiële tekst is in de bijlage opgenomen.

Het Hoofdbestuur van de NTTB is gehouden aan dit besluit maar staat hier ook volledig achter en
adviseert spelers en verenigingen, conform het besluit van de ITTF, met onmiddellijke ingang niet langer lijmsoorten te gebruiken die schadelijke vluchtige bestanddelen (VCs) bevatten. Hieronder vallen lijmen met organische en anorganische bestanddelen met uitzondering van water.

Elke speler, of in het geval van minderjarigen zijn/haar ouders, heeft de verantwoordelijkheid te stoppen met het gebruik van lijm die schadelijke VCs bevatten. Spelers die toch dergelijke lijmsoorten gebruiken, doen dit óp eigen risico. De NTTB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen of gezondheidsproblemen die voortvloeien uit het gebruik van dergelijke lijmen. Het Hoofdbestuur adviseert derhalve alle spelers dringend om andere lijmsoorten te gebruiken. Bijvoorbeeld lijmsoorten op waterbasis, die vrij zijn van schadelijke vluchtige bestanddelen. Echter, ook sommige lijmsoorten op waterbasis bevatten schadelijke bestanddelen en moeten bijgevolg vermeden worden.

Het Hoofdbestuur heeft daarom het volgende besloten:

1. Vanaf 15 september 2007 geldt in alle accommodaties waar tafeltennis wordt gespeeld een verbod om te lijmen in gesloten ruimtes ongeacht of de ruimte geventileerd is. Dat houdt in dat in de gehele accommodatie niet gelijmd mag worden. Het verbod geldt voor alle lijmen, met of zonder VC's. Lijmen kan alleen geheel op eigen risico in de buitenlucht. Dat geldt voor iedereen, zowel jeugd als senioren.

2. Vanaf 15 september 2007 zal bij evenementen onder auspiciën van de NTTB worden gecontroleerd op het lijmen in gesloten ruimtes. Onder evenementen verstaan we competities, toernooien, meerkampen en andere wedstrijdvormen die in dit kader worden gehouden. Alle evenementen waarvan de uitnodigingen reeds zijn verzonden, vallen ook onder dit besluit.

3. Indien direct voor of tijdens een evenement (een toernooi of competitiewedstrijd) geconstateerd wordt dat er gelijmd wordt binnen de accommodatie, dan is de betreffende persoon strafbaar.

4. Indien bij een toernooi geconstateerd wordt dat een deelnemer (of begeleider van de deelnemer) de onder punt 1 beschreven regel overtreedt, dan volgt direct uitsluiting van het gehele (lopende) toernooi waaraan op dat moment wordt deelgenomen. Bij toernooien krijgt de bondsvertegenwoordiger de bevoegdheid om deze maatregel uit te voeren. Indien er geen bondsvertegenwoordiger aanwezig is, dan is dat de toernooileider.

5. Indien bij een competitiewedstrijd geconstateerd wordt dat een deelnemer (of begeleider van de deelnemer) de onder punt 1 beschreven regel overtreedt, dan volgt direct uitsluiting van alle te spelen partijen van de competitiewedstrijd waaraan op dat moment wordt deelgenomen. Bij competitiewedstrijden heeft de bondsscheidsrechter de bevoegdheid om deze maatregel uit te
voeren. Verder zullen door het Hoofdbestuur aan te wijzen personen ook de bevoegdheid krijgen
deze maatregel uit te voeren voor alle competitiewedstrijden zonder bondsscheidsrechter.

Deze maatregelen zijn voorlopig van kracht ongeacht de gebruikte lijm(en). Per 1 januari 2008 is lijmen met VC-houdende lijm bij jeugdevenementen niet meer toegestaan, ook niet in de buitenlucht. Hierop zal bij jeugdevenementen worden gecontroleerd met meetapparatuur waarmee het onderscheid tussen lijm(en) met en zonder VC s kan worden vastgesteld. Indien de NTTB op 1 januari niet kan beschikken over deze meetapparatuur, zal controle plaatsvinden vanaf het moment dat de meetapparatuur beschikbaar is. Wanneer iemand die in een jeugdcompetitie of jeugdtoernooi speelt wordt betrapt op het gebruik van lijm(en) met VC s volgt diskwalificatie.