Op donderdag 15 december jl. zijn de leden van de Technische Commissie en de wedstrijdsecretaris Jeugd bij elkaar geweest om zich te buigen over de teamindelingen senioren en jeugd. Omdat de aanwezigen zich goed hadden voorbereid, waren de uiteindelijke indelingen vrij snel bekend.

Bij de teamindeling van de senioren is ervoor gekozen om een aantal oudere jeugdleden langzaam maar zeker 'te brengen'. Immers, op termijn moeten zij het vaandel overnemen. Eventueel met een aantal sterkere 'ouderen'. Om die reden zijn jeugdige spelers in de teams 1 en 2 ingedeeld. Aan de hand van de routiniers moeten zij zich beter kunnen ontwikkelen. Overigens ook team 3 telt een aantal jongere spelers. Met de jongere spelers zijn meteen de spelers genoemd die het vaakst trainen. Van hen mag dus ook de meeste progressie worden verwacht. Naast het criterium trainingsopkomst en motivatie speelde natuurlijk ook een rol of men al dan niet op vrijdag de thuiswedstrijden wil afwerken. Er zijn nu eenmaal altijd personen die per definitie niet op de dinsdagavond kunnen / willen spelen en datzelfde geldt voor de vrijdagavond. Daardoor moet je soms wat concessies doen.

De vier vrijdagteams spelen tegelijk thuis en datzelfde geldt voor de vijf dinsdag teams. Misschien is dat wat druk af en toe, maar het is wel gezellig(er).

Bij de teamindeling van de jeugd zijn logischerwijs grotendeels de eindstanden en percentages van het afgelopen seizoen als basis genomen. En natuurlijk speelde ook motivatie, instelling en ontwikkeling een rol. Vrijwel alle teams zijn behoorlijk gewijzigd. In team 1 krijgt de enig overgebleven speler Ton gezelschap van Arnaud en Paul en bovendien komt Daan Slot over van Flits. Welkom terug, Daan. In team 2 speelt Erwin met de drie spelers van het team 3 van het vorig seizoen: Gertjan, Jordy en Roeland. Verder trekt vooral team 7 de aandacht, omdat het geheel uit meisjes bestaat: Anja, Jentine en Joyce. Inderdaad, sinds 'mensenheugenis' brengt Kampenion weer eens een meisjesteam achter de tafel. En dat is een leuke constatering. Kampenion schrijft één jeugdteam minder in (elf tegen twaalf) dan vorig seizoen. Dit vooral omdat in het nieuwe welpenteam liefst zes spelers zijn ingedeeld, omdat een aantal spelers vrijwel alleen 's middags kan spelen en een aantal andere vrijwel  alleen 's morgens.

De voorjaarscompetitie gaat in de week van maandag 23 januari 2006 van start. Voor de jeugd staan dus op zaterdag 28 januari as. de eerste wedstrijden gepland.


De Technische Commissie en de wedstrijdsecretaris JEUGD,
Harmen Kramer, Jackie van der Meulen, Gerben Wolterink, Simon van der Woude en Jan Ringenier