Gaf ik in het vorig bericht over de reis naar Pápa aan dat we nog geen officieel bericht van de gemeente Kampen hadden gehad, inmiddels is dat wel het geval.

Het bericht levert geen nieuwe informatie op.
Wel is het zo dat we als vereniging uiterlijk op woensdag 4 mei as. moeten laten weten hoeveel personen (en wie) er mee gaan.
Heb je interesse, geef je dan snel op.
Geef deze informatie ook door aan teamgenoten, vrienden en vriendinnen binnen Kampenion die niet over e-mail beschikken.
Verder meld ik jullie dat in tegenstelling tot mijn vorig bericht  een identiteitskaart wel voldoende is om Hongarije binnen te komen.
In dat eerdere bericht gaf ik aan dat sowieso nog een paspoort noodzakelijk zou zijn, maar dat is dus niet het geval. Gerard Wessels wees mij daar terecht op.
Sinds Hongarije is toegetreden tot de EU, volstaat een identiteitskaart.


Jan Ringenier